Történelem

Történelem

A község történetéről – nem lévén földesura, akinek birtokviszonyait, családi körülményeit feljegyezhették volna – kevés adat maradt fenn. Szólnak emlékek a közeli Őskohó Múzeum révén az Árpád-korról, IV. Béla királyunk állítólag itt pihent meg a tatárok elől menekülve. Írásos emlék azonban csak 1703-ból van. Ekkor pusztaként a Koroknay család birtokolta. 1767-ben jobbágyfalu, több kisebb földbirtokos tulajdonában.

Pusztakovácsi címere álló, csücskösTörténelemtalpú pajzs, melynek kék mezejében zöld talajon jobbról egy magyar lány, balról egy magyar legény táncol egymással szembefordulva, a táncoló párt mindkét oldalon egy-egy, a talajból kinövő, négy-négy levéllel megrakott arany búzakalász kíséri.

Pusztakovácsi mai címere megegyezik a község 1908 és 1949 között használt jelképével, melyet 1908-ban állapított meg az Országos Törzskönyvi Bizottság. A település korábbi pecsétjein mezőgazdasági motívumok szerepeltek. Pusztakovácsi, története során mindvégig jelentős.

Történelem

Mezőgazdasági és gabonatermő település volt, az itt élők megélhetését ma is elsősorban az agrár gazdálkodás biztosítja. A címerben látható táncoló fiatal pár az aratási bálokat jeleníti meg a címerben.